Reject Abahlali baseMjondolo's call for violence and chaos! Masingavumeli ikhwelo laBahlali baseMjondolo lokuthi kubekho ungaziphathi kakuhle ekuhlaleni!